Takuuehdot

  • Kaikkia Myyjän myymiä tuotteita koskee valmistajatehtaan myöntämä takuu.
  • Valmistajatehtaan myöntämä takuu kattaa sekä tuotteen materiaalin että valmistuksesta (valmistusprosessista) johtuvat viat.
  • Takuun piiriin eivät kuulu vauriot ja väärästä käytöstä johtuvat tapaukset.
  • Takuukorvauksen hakemisen perusteena on takuukorvauksen hakijan lähettämä ostolaskun kopio yhdessä vian kuvauksen ja hakijan yhteystietojen kanssa sähköpostiosoitteeseen: info@emikson.fi. 
  • Takuukorvaushakemuksen esittämisen jälkeen otamme takuukorvauksen hakijaan yhteyttä 2-3 työpäivän kuluessa.
  • Virheelliselle tuotteelle tehdään perusteellinen asiantuntijatutkimus. Mikäli suoritettu asiantuntijatutkimus todistaa materiaali- tai valmistusvirheen, tuote vaihdetaan uuteen tai korvataan rahassa. 
  • Mikäli asiantuntijatarkastuksen tulokseen ei tyydytä, ongelmallinen tuote lähetetään puolueettomaan asiantuntijatarkastukseen. Mikäli puolueettoman asiantuntijatarkastuksen tulos vastaa Myyjän asiantuntijatarkastuksen tulosta, asiantuntijatarkastuksen kustannukset maksaa takuukorvauksen hakija. Asiantuntijatarkastuksen aika on tällaisessa tapauksessa enintään 3 kuukautta.
  • Takuukorvauksen tullessa pois suljetuksi Myyjällä on oikeus esittää asiakkaalle lasku seuraavista kustannuksista: virheellisen tuotteen kuljetuskustannukset, puolueettoman asiantuntijatarkastuksen kustannukset ja siihen liittyvät lähetyskustannukset.