Kauppasopimuksesta vetäytyminen ja tavaran palautus.

Ostajalla on oikeus vetäytyä verkkokaupassa solmitusta kauppasopimuksesta ja palauttaa verkkokaupasta ostettu tavara 90 päivän kuluessa.Palautusaika päättyy 90 kuluttua siitä päivästä, jona ostaja sai tavaran todellisuudessa haltuunsa.

Kauppasopimuksesta vetäytymiseksi ja tavaran palauttamiseksi ostajan tulee esittää seuraavat tiedot:

  • Tilauksen tai laskun numero (mahdollisuuksien mukaan);
  • Tavaran vastaanottopäivä;
  • Ostajan nimi;
  • Palautettavan tavaran tarkka nimike;
  • Haluttaessa tavaran palauttamisen syy.

90-päivän vetäytymisoikeuden käytön yhteydessä ostajalla ei ole velvollisuutta kuvata tavaran palautuksen syytä, mutta Emikson OÜ arvostaa ostajien palautetta, joka antaa meille mahdollisuuden jatkuvasti parantaa tuotteittemme ja palveluittemme laatua.

Ostajan tulee luovuttaa vetäytymisilmoituksessa mainittu tavara tai lähettää se vetäytymisilmoituksen esittämisen jälkeen viipymättä, viimeistään 90 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen esittämisestä. Määräaikaa on noudatettu, kun ostaja lähettää palautettavan tavaran takaisin ennen 90 päivän määräajan päättymistä.

Emikson OÜ palauttaa ostajalla kaikki ostajalta saadut maksut viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona Emikson OÜ sai tietää ostajan päätöksestä vetäytyä verkkokaupassa solmitusta sopimuksesta ja palauttaa tilatut tavarat.

Tavaran palauttamiseen liittyvät suorat kustannukset tulee ostajan maksaa.

Ostajalla on oikeus tutustua verkkokaupasta tilattuun tavaraan tavalla, joka mahdollistaa tavaran olemukseen, ominaisuuksiin ja toimimiseen tutustumisen. Tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseksi tavaraa saa käsitellä ja käyttää ainoastaan siten kuin se on sallittua tavanomaisesti myymälässä. Ostaja vastaa tavaran arvon laskusta, joka johtuu tavaran käyttämisestä muulla tavoin, kuin on tarpeen tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen. Ostaja on velvollinen tutustumaan tuotteeseen varovasti, avaamaan tuotteen pakkauksen sitä vahingoittamatta, pidättymään tuotteen kylttien/suojakalvojen tms. poistamisesta, pidättymään tuotteen käyttöönotosta jne. Muussa tapauksessa ostaja saattaa olla tuotteen palauttamisen yhteydessä vastuussa sen arvon vähenemisestä.

Palautettavan tavaran ja sen oheen kuuluvien asiakirjojen (käyttöohje, takuuehdot yms.) tulee olla moitteettomia, täydellisiä, alkuperäispakkauksessa ja käyttämättömiä.

Mikäli palautettava tavara, tavaran oheen kuuluvat ohjeet ja muut asiakirjat ja/tai tavaran pakkaus on heikentynyt sellaisten seikkojen vuoksi, joista on vastuussa ostaja, on Emikson OÜ:llä oikeus nettouttaa tuotteen arvon väheneminen ostajan tuotteesta maksamasta ja ostajalle palautettavaksi kuuluvasta summasta. Nettouttamiseksi Emikson OÜ lähettää ostajalle nettoutusilmoituksen ostajan tilauksen laatimisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kaikki edellä mainitut palautusmaksut suoritetaan käyttäen samaa maksutapaa, jota ostaja käytti maksua suorittaessaan, paitsi siinä tapauksessa, että osapuolet ovat toisin sopineet.

Emikson OÜ voi kieltäytyä palautusmaksun suorittamisesta siihen saakka, kunnes on saanut vetäytymisilmoituksessa mainitun tavaran takaisin.

Ostajalla ei ole oikeutta palauttaa:

  • tuotteita, joita ei voi palauttaa pakkauksen avaamisen jälkeen hygieenisistä syistä;
  • tilattua ja jo saatua palvelua;
  • tuotteita, jotka on valmistettu tai mukautettu ostajan toiveiden mukaan;
  • tuotteita, jotka olemuksensa vuoksi sekoitetaan tai yhdistetään luovuttamisen jälkeen muuhun esineeseen siten, ettei niitä enää voi toisistaan erottaa;
  • tuotteita, jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti.