Yleiset ehdot

Ehdot ovat voimassa Ostajan ja Emikson OÜ:n (jatkossa nimellä Myyjä) välillä ostoympäristössä www.emikson.fi.

Näiden ehtojen lisäksi Myyjän välityksellä tuotteita ostettaessa syntyviä oikeussuhteista säätelevät Viron tasavallassa voimassaolevat lait ja asetukset.

Oman kehittymisensä ja paremman ja turvallisemman käytön nimissä Myyjällä on oikeus muuttaa ja täydentää näitä ehtoja ja hinnastoa. Ehtojen ja hinnaston muutoksista ja täydennyksistä ilmoitetaan verkkosivuston www.emikson.fi kautta, ja ehtojen ja hinnaston muutokset ja täydennykset astuvat voimaan siitä alkaen, kun ne on julkistettu verkkosivustolla www.emikson.fi.

Hinnat

Myyjän hinnat ovat voimassa Ehtojen laskun maksun eräpäivään asti.

Kaikki verkkokaupan hinnat on esitetty euroissa (EUR) ja sisältävät arvonlisäveron 24%.

Ostettuihin tuotteisiin lisätään kuljetuskustannus (pl. erikoistarjoukset), joka lasketaan tuotesivulla ja Ostajan ostoskorissa.

Mikäli Myyjä on lisännyt tuotteen hinnan virheellisesti ja tästä ilmoitetaan asiakkaalle ennen kuin Asiakas on esittänyt tilauksen tai sen jälkeen, ja Myyjä ja Ostaja eivät pääse uudesta hinnasta sopimukseen, Myyjällä on oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta, mitätöidä Ostajan tilaus ja palauttaa tilauksesta maksettu summa.

Ostoskori ja tilauksen täyttäminen

Menkää teitä kiinnostavan ja valitsemanne tuotteen sivulle. Sivun oikeassa reunassa "Saatavuus:" näette olemassa olevien tuotteiden määrän. Valitkaa montako tuotetta haluatte ostaa ja painakaa nappia "Lisää ostoskoriin". Laatiaksenne tilaus painakaa "Kassalle".

Tilauksen laatimiseksi täyttäkää kaikki tarvittavat kentät.

Valitkaa "Toimitustapa".

Valitkaa "Maksutapa"

Vahvistaaksenne, että olette tutustunut sääntöihin ja ehtoihin, lisätkää ”Olen lukenut ja hyväksyn Ehdot“  vieressä olevaan ruutuun merkki.

Tarkastakaa tilaus ja painakaa "Vahvista tilaus".

Toimitustapa

Painoon perustuva toimitus. Toimitetaan perille vastaanottajalle tai noudettavaksi noutopisteestä kohdemaan totuttuun tapaan. Toimitusaika 2-6 arkipäivää.

Lähetyksen säilytysaika toimitusyrityksen tai noudettavaksi saapumisen jälkeen on 14 vuorokautta.

Lähettiyhtiö: Posti Group Oyj

Maksutapa

Tilisiirto. Tilauksen vahvistamisen jälkeen sähköpostiosoitteeseenne lähetetään lasku. Maksaessanne kirjoittakaa selvitykseen ehdottomasti tilauksen numero. Tilaus otetaan käsiteltäväksi vasta sen jälkeen, kun raha on saapunut pankkitilillemme. Laskun saapumishetkestä alkaen teillä on 5 päivää aikaa maksaa tilaus pankkisiirrolla. Teidän tulee maksaa tilaus 5 päivän aikana, muussa tapauksessa tilauksenne mitätöidään.

PayPal Express Checkout. PayPal on nopea ja turvallinen maksutapa. PayPal sisältää Mastercard ja Visa.

Verkkopankin linkin kautta. Tilauksen esittämisen jälkeen klikkaa valitsemaasi pankin linkkiä, jolloin Sinut suunnataan valittuun verkkopankkiin: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, Pohjola, POP Pankki, Säästonpankki, S-Pankki.  Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanat ja siirry verkkopankkiin. Verkkopankissa näe valmiiksi täytetyn maksumääräyksen, jossa on merkittynä summa, joka Emikson OÜ:ltä ostetuista tuotteista tulee maksaa. Vahvista tai mitätöi maksumääräys.

Olkaa tilausta laatiessanne ja tietoja kirjoittaessanne tarkka ja huolellinen, sillä siitä riippuu perille toimituksen nopeus ja mukavuus.

Kauppasopimus katsotaan solmituksi sen jälkeen, kun Myyjän tilille on saapunut 100 % tilauksen summasta.

Emikson OÜ on henkilötietojen valvoja ja välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle tietojenkäsittelylaitokselle Maksekeskus AS.

Takuuehdot
Kaikkia Myyjän myymiä tuotteita koskee valmistajatehtaan myöntämä takuu.

Valmistajatehtaan myöntämä takuu kattaa sekä tuotteen materiaalin että valmistuksesta (valmistusprosessista) johtuvat viat.

Takuun piiriin eivät kuulu vauriot ja väärästä käytöstä johtuvat tapaukset.

Takuukorvauksen hakemisen perusteena on takuukorvauksen hakijan lähettämä ostolaskun kopio yhdessä vian kuvauksen ja hakijan yhteystietojen kanssa sähköpostiosoitteeseen: info@emikson.fi

Takuukorvaushakemuksen esittämisen jälkeen otamme takuukorvauksen hakijaan yhteyttä 2-3 työpäivän kuluessa.

Virheelliselle tuotteelle tehdään perusteellinen asiantuntijatutkimus. Mikäli suoritettu asiantuntijatutkimus todistaa materiaali- tai valmistusvirheen, tuote vaihdetaan uuteen tai korvataan rahassa. 

Mikäli asiantuntijatarkastuksen tulokseen ei tyydytä, ongelmallinen tuote lähetetään puolueettomaan asiantuntijatarkastukseen. Mikäli puolueettoman asiantuntijatarkastuksen tulos vastaa Myyjän asiantuntijatarkastuksen tulosta, asiantuntijatarkastuksen kustannukset maksaa takuukorvauksen hakija. Asiantuntijatarkastuksen aika on tällaisessa tapauksessa enintään 3 kuukautta.

Takuukorvauksen tullessa pois suljetuksi Myyjällä on oikeus esittää asiakkaalle lasku seuraavista kustannuksista: virheellisen tuotteen kuljetuskustannukset, puolueettoman asiantuntijatarkastuksen kustannukset ja siihen liittyvät lähetyskustannukset.

Kauppasopimuksesta vetäytyminen ja tavaran palautus.

Ostajalla on oikeus vetäytyä verkkokaupassa solmitusta kauppasopimuksesta ja palauttaa verkkokaupasta ostettu tavara 90 päivän kuluessa.Palautusaika päättyy 90 kuluttua siitä päivästä, jona ostaja sai tavaran todellisuudessa haltuunsa.

Kauppasopimuksesta vetäytymiseksi ja tavaran palauttamiseksi ostajan tulee esittää seuraavat tiedot:

-Tilauksen tai laskun numero (mahdollisuuksien mukaan);

-Tavaran vastaanottopäivä;

-Ostajan nimi;

-Palautettavan tavaran tarkka nimike;

-Haluttaessa tavaran palauttamisen syy.

90-päivän vetäytymisoikeuden käytön yhteydessä ostajalla ei ole velvollisuutta kuvata tavaran palautuksen syytä, mutta Emikson OÜ arvostaa ostajien palautetta, joka antaa meille mahdollisuuden jatkuvasti parantaa tuotteittemme ja palveluittemme laatua.

Ostajan tulee luovuttaa vetäytymisilmoituksessa mainittu tavara tai lähettää se vetäytymisilmoituksen esittämisen jälkeen viipymättä, viimeistään 90 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen esittämisestä. Määräaikaa on noudatettu, kun ostaja lähettää palautettavan tavaran takaisin ennen 90 päivän määräajan päättymistä.

Emikson OÜ palauttaa ostajalla kaikki ostajalta saadut maksut viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona Emikson OÜ sai tietää ostajan päätöksestä vetäytyä verkkokaupassa solmitusta sopimuksesta ja palauttaa tilatut tavarat.

Tavaran palauttamiseen liittyvät suorat kustannukset tulee ostajan maksaa.

Ostajalla on oikeus tutustua verkkokaupasta tilattuun tavaraan tavalla, joka mahdollistaa tavaran olemukseen, ominaisuuksiin ja toimimiseen tutustumisen. Tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseksi tavaraa saa käsitellä ja käyttää ainoastaan siten kuin se on sallittua tavanomaisesti myymälässä. Ostaja vastaa tavaran arvon laskusta, joka johtuu tavaran käyttämisestä muulla tavoin, kuin on tarpeen tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen. Ostaja on velvollinen tutustumaan tuotteeseen varovasti, avaamaan tuotteen pakkauksen sitä vahingoittamatta, pidättymään tuotteen kylttien/suojakalvojen tms. poistamisesta, pidättymään tuotteen käyttöönotosta jne. Muussa tapauksessa ostaja saattaa olla tuotteen palauttamisen yhteydessä vastuussa sen arvon vähenemisestä.

Palautettavan tavaran ja sen oheen kuuluvien asiakirjojen (käyttöohje, takuuehdot yms.) tulee olla moitteettomia, täydellisiä, alkuperäispakkauksessa ja käyttämättömiä.

Mikäli palautettava tavara, tavaran oheen kuuluvat ohjeet ja muut asiakirjat ja/tai tavaran pakkaus on heikentynyt sellaisten seikkojen vuoksi, joista on vastuussa ostaja, on Emikson OÜ:llä oikeus nettouttaa tuotteen arvon väheneminen ostajan tuotteesta maksamasta ja ostajalle palautettavaksi kuuluvasta summasta. Nettouttamiseksi Emikson OÜ lähettää ostajalle nettoutusilmoituksen ostajan tilauksen laatimisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kaikki edellä mainitut palautusmaksut suoritetaan käyttäen samaa maksutapaa, jota ostaja käytti maksua suorittaessaan, paitsi siinä tapauksessa, että osapuolet ovat toisin sopineet.

Emikson OÜ voi kieltäytyä palautusmaksun suorittamisesta siihen saakka, kunnes on saanut vetäytymisilmoituksessa mainitun tavaran takaisin.

Ostajalla ei ole oikeutta palauttaa:

-tuotteita, joita ei voi palauttaa pakkauksen avaamisen jälkeen hygieenisistä syistä;

-tilattua ja jo saatua palvelua;

-tuotteita, jotka on valmistettu tai mukautettu ostajan toiveiden mukaan;

-tuotteita, jotka olemuksensa vuoksi sekoitetaan tai yhdistetään luovuttamisen jälkeen muuhun esineeseen siten, ettei niitä enää voi toisistaan erottaa;

-tuotteita, jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti.

Vastuu ja ylivoimainen este

Myyjä on Ostajalle vastuussa ja Ostaja on Myyjälle vastuussa toiselle osapuolelle näiden ehtojen rikkomisella aiheutetusta vahingosta Viron tasavallassa voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa ja laajuudessa.

Myyjä ei ole vastuussa Teille aiheutuneista vahingoista tai tuotteen perille toimituksen viivästymisestä siinä tapauksessa, että vahinko tai tuotteen perille toimituksen viivästyminen on johtunut seikasta, johon Myyjä ei voinut vaikuttaa ja jonka syntyä Myyjä ei aavistanut eikä voinutkaan aavistaa (ylivoimainen este).

Muut ehdot

Kaikkia Myyjän sivustolla käynnin ja ostojen suorittamisen yhteydessä tietoon tulleita asiakkaan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisena tietona. Salattu tietoliikenneyhteys pankkeihin takaa oston suorittajan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden. Myöskään Myyjällä ei ole pääsyä niihin.

Näissä ehdoissa erikseen ratkaisemattomissa kysymyksissä nojaudutaan Viron tasavallassa voimassaolevaan lainsäädäntöön.

Ostaja ja Myyjän välityksellä tuotteiden tilaamisessa ja ostamisessa aiheutuneet kiistat ratkaistaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoa ei saavuteta, Teillä on oikeuksienne puolustamiseksi oikeus kääntyä Viron kuluttajansuojaviraston (Tarbijakaitseamet) tai Tallinnan käräjäoikeuden (Tallinna Linnakohus) puoleen. Kiistojen ratkaisussa nojaudutaan Viron tasavallassa voimassaolevaan lainsäädäntöön.